Reklame

Definition af Reklame: En systematisk påvirkning af folk for at få dem til at købe en bestemt vare.

 

Præsentation

Afsender – hvilket firma reklamerer og evt. reklameproducent?

Produkt – hvilken vare reklameres der for?

Medie – i hvilket medie har reklamen været vist (avis, ugeblad, tidsskrift, m.m.)

Udgivelsestidspunkt – hvornår er reklamen fra (dato / år)

 

Billedelementer:

Det bærende billede – det billede som hele reklamen er bygget op omkring.

Sekundære billeder – hvis reklamen er sammensat af flere billeder.

Produktfoto (packshot) – et særskilt billede af det produkt der reklameres for.

Logo – firmaets symbol eller særlige kendemærke.

 

Billedets dybde:

Forgrund, mellemgrund og baggrund.

 

Billedets linjer:

Statisk: roligt – lodrette og vandrette linjer, giver ro i billedet.

Dynamisk: bevægelse, urolige – skrå linjer, giver bevægelse i billedet.

Midtakse kan underbygge harmonisk stilstand.

 

Farver:

Sort/hvidt virker ofte gammeldags eller klassisk.

Pastelfarver virker ofte smukt, blidt, uskyldigt og roligt.

Skarpe/stærke farver virker ofte dynamisk.

Blålige farver virker kolde/kølige/friske/rene/klare.

Rødlige farver virker varme/kærlige.

Skarpe kontrastfarver virker ofte dramatisk.

 

Lyset:

Lyset kan bruges til at fremhæve noget i reklamen?

 

Perspektiv:

Fra hvilken synsvinkel ser vi motivet: Normalperspektiv, frøperspektiv, fugleperspektiv.

 

Komposition: 

Hvordan er billed- og tekstelementer placeret i forhold til hinanden i reklamen?

Hvilken betydning har billedets dybde, linjer og perspektiv, læselinjen, farverne og lyset for reklamen?

Blikfang: Hvad i reklamen skal først fange vores blik og hvordan flyttes vores blik i denne reklame?

Hvor og hvordan er produktfotoet anbragt i reklamen og hvorfor?

Hvor og hvordan er logoet anbragt i reklamen og hvorfor?

 

Tekstelementer:

Hovedrubrik (overskrift) – skal vække modtagerens opmærksomhed på produktet.

Underrubrik (underoverskrift eller manchet) – består ofte at en enkelt oplysning om produktet.

Brødtekst (de mindste skrifttyper) – giver ofte flere detaljerede oplysninger om produktet.

 

Læselinjen: Den rækkefølge man vil læse teksten i. Kan anvendes til at fremhæve noget i reklamen.

 

Indholdsanalyse:

Billedelementer:

Hvad ser man helt konkret på billede(er)? (personer, ting, tid, sted, miljø, handling)

*Hvilke associationer, tanker og følelser giver billedet dig umiddel­bart?

*Hvilken historie kan dette billede fortælle? (Brug din fantasi og indlevelsesevne)

Hvordan er personernes forhold til hinanden og til ting i reklamen?

*Hvilke signaler og hvilken kommunikation sker via kropssproget?

Hvilke signaler og hvilken kommunikation finder sted via tingsproget?

 

*Tekstelementerne:

 

Hvordan skal overskriften forstås?

Er der anvendt et slogan, ordspil, nye og interessante ordsammensætninger, rim, afvigende stavemåder?

Hvad får vi konkret at vide om produktet i underrubrik og brødtekst?

Hvilke ord anvendes om produktet og hvilken betydning har de for reklamen?

Fx positive ord som roser varen.

*Fremmedord/tekniske udtryk skal gøre reklamen troværdig

Ord på andre sprog kan gøre reklamen ”dyr”, så man fornemmer varens høje kvalitet

 

Billede og tekst:

Underbygger billede og tekst hinanden?

Hvad består logoet af, hvordan er det opbygget og hvad fortæller det om produktet?

Hvilke teksttyper/typografi er anvendt og hvilken betydning har det for reklamen?

 

Reklamekneb:

*Hvilke metoder anvender reklamen for at overtale læseren til at købe produktet?

(fx selvsikkerhed, succes, lykke, sundhed, lærdom, tryghed, seksuelle undertoner m.m.)

*Hvilke løfter giver reklamen? (Hvad får man mere end selve produktet?)

Hvilken betydning er reklamens tekst tillagt mht. at overbevise læseren?

 

*Målgruppe:

Hvem skal købe produktet, hvem er reklame rettet mod (alder, køn, social placering, andet)?

Hvilke overvejelser har afsenderen gjort sig mht. til reklamens påvirkning af målgruppen?

 

Vurdering:

*Hvilken betydning har billedet og teksten for reklamens påvirkningsværdi?

*Hvilke argumenter anvendes i teksten og er disse bestemt af billedet og/eller produktet?

*Fokuserer reklamen på varens egenskab eller på forbrugerens behov?

Overvej og begrund om reklamen er forståelig/uforståelig, objektiv/subjektiv, troværdig/utroværdig!

Overvej og begrund om reklamen anvender informativ eller holdnings­påvirkende kommunikation!

*Overvej og begrund om reklamen er god og vellykket!

*Begrund om reklamen kan få dig til at købe varen/produktet!

*Hvad synes du om reklamen?

 

Perspektivering:

*Hvad kan man sammenligne denne reklame med?