Reklamefilm

Når man foretager en analyse af en reklamefilm, opløser man reklamefilmen i de dele som den er sammensat af. Dette gøres for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold og budskab. Ved en analyse kan der stilles følgende spørgsmål til reklamefilmen.

Vare
Hvilken vare reklameres der for?

Beskrivelse
Hvad sker der? – handlingsforløb

Hvad foregår der? – sted

Hvornår sker det? – tid

Hvem optræder? – personer

Opbygning
Hvor mange scener indgår der?
Hvor mange indstillinger (klip) er der i hver scene?
Tegn evt. et storyboard, der viser handlingsforløbet.

Kamerateknik
Billedformat (total, nær, ultranær)
Perspektiv (normal, fugle, frø)
Bevægelser (panorering, tiltning, travelling, zoom)
Lav en undersøgelse af hver indstilling.

Lyd
Reallyd og dublyd?
Dialog og speakerkommentar?
Lav en sproglig analyse.
Effektlyde og musik.
Hvordan passer billeder og lyde sammen?

Lys
Medlys
Modlys
Sidelys

Synsvinkel
Hvorfra ses handlingen?

Effekter
Lyd og billedlige

Målgruppe
Hvem henvender reklamefilmen sig til?

Medium
I hvilket medium bringes reklamefilmen? Biografen? TV?

Tolkning
Gør rede for reklamefilmens skjulte indhold?
Hvad kommer du til at tænke på?
Symboler?

Holdning
Hvilken holdning gives der udtryk for?

Virkelighed
Hvordan er reklamefilmens virkelighed i forhold til din egen?

Budskab
Hvad lover reklamefilmen direkte og indirekte?

Værdiudsagn
Reklamefilmen sat ind i en tidslig, historisk og ideologisk sammenhæng.

Vurdering
Hvilket indtryk gør reklamefilmen på dig?
Hvordan er dens troværdighed?
Argumenter for din mening.