Tale

Hvad? (analyse af indhold)

Afsender: Hvem er afsenderen? Forsøger afsenderen at skabe kontakt til publikum

Sag: Hvad drejer talen sig om? Er der én overordnet sag (emne) med flere delsager eller blot en enkelt sag?

Situation: Under hvilke omstændigheder (fysiske, historiske, politiske, sociale osv.) finder talen sted? Hvilken betydning har omstændighederne for talen? Hvad er eventuelt gået forud for talen? Afstemmer taleren sig i forhold til situationen?

Modtagere: Hvem henvender talen sig til? Hvilke forventninger har modtagerne til talen?

Talegenre: Hvilken talegenre er der tale om (politisk tale, informativ tale eller lejlighedstale)?

Hvordan? (analyse af form)

Disposition: Hvordan er talen opbygget?

Appelformer: Hvilke appelformer dominerer? Patos, logos eller etos.

Argumentation: Hvordan opbygges argumentationen i talen? Hvad er den eller de centrale påstande? Undersøg hvilke belæg og eventuelt gendrivelser, rygdækninger og styrkemarkører, der benyttes. Benyttes der særlige argumenttyper?

OrdvalgEr der f.eks. brugt mange værdiladede ord (plus- og minusord)?.

Ordklasser: Hvilke ordklasser dominerer eller spiller en særlig fremtrædende rolle i talen?

Sætningsopbygning: Hvad er karakteristisk ved sætningerne? Er der tale om forvægt eller bagvægt, underordning eller sideordning, korte perioder eller lange perioder, sætningsemner? Er det overvejende talesprog eller skriftsprog?

Sproglige figurer: Benyttes der særlige sproglige figurer i talen (gentagelses-, modsætnings- eller dramatiske figurer)?

Sproglige billeder: Benyttes der særlige sproglige billeder? F.eks. metaforer eller sammenligninger.

Vurdering:Er det en god tale? Får den sagt hvad den vil sige?  Rammer den modtagergruppen? Passer den til talesituationen? Er den overbevisende? Holder argumentationen. Er der for meget logos, patos eller etos i talen? Er det et godt talesprog? Det overbevisende talesprog er mundret, klart og markant, varieret og præcist, nemt at fastholde og følge med i, stilbevidst og overdriver ikke sine virkemidler.