Kolonner

Hvordan man laver kolonner i Word.  

Overskrift

Hvordan man laver overskrift i Word.  

Gem som

Hvordan man laver gem som i Word.  

Uncial

Uncial, Stort startbogstav i en tekst.  

Sidehoved

Hvordan man laver sidehoved i Word.